Management Body

MR.WALCHAND-SANCHETI
MR.WALCHAND-SANCHETI

HON.CHAIRMAN

MR. UDAY T. PUNDE
MR. UDAY T. PUNDE

HON. VICE CHAIRMAN

MR. BABURAO V. JAVALEKAR
MR. BABURAO V. JAVALEKAR

HON.SECRETARY

MR.SUBHASH D. AGARWAL
MR.SUBHASH D. AGARWAL

HON.TREASURER

DR.IMTIYAZ S. MULLA
DR.IMTIYAZ S. MULLA

MEMBER

MR. DILIPKUMAR H.SARAF
MR. DILIPKUMAR H.SARAF

MEMBER

DR. DILIP A.TELANG
DR. DILIP A.TELANG

MEMBER

ADV. BHAGWAN P. BENDRE
ADV. BHAGWAN P. BENDRE

MEMBER

MR.JAWAHARLAL G. BHOTHRA
MR.JAWAHARLAL G. BHOTHRA

MEMBER

MR. SHASHIKANT V. PAWAR
MR. SHASHIKANT V. PAWAR

MEMBER

MR.DEEPESH W. SANCHETI
MR.DEEPESH W. SANCHETI

MEMBER

DR.PRAVADA M. TELANG
DR.PRAVADA M. TELANG

MEMBER

MR. PRASHANT V. WAGH
MR. PRASHANT V. WAGH

EXECUTIVE SECRETARY